Przejdź do treści

GIODO kwestionuje art. 6m 1b UCPG w zakresie podawania danych o pracodawcy mieszkańca

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia do ustawy z dnia 13 wrześ

Publikacja: Czystość i porządek w gminach: kiedy decyzja, kiedy zawiadomienie- Dziennik Gazeta Prawna

W dniu 18 lutego 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoznając ponownie sprawę organ wszczynając postępowanie wskaże jakiego okresu dotyczy, zgromadzi materiał dowodowy pozwalający na ustalen

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w sprawie dotyczącej spółdzielni mieszkaniowej wskazał, że stwierdzenie, iż opłata powina być okr

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 maja 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wojewdzóki Sąd Administracyjny rozstrzygał kwestię zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pełnych złotówek.
Subskrybuj Art. 6m. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami