Przejdź do treści

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2018 r. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

W dniu 24 października 2018 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Sygnatura akt: II FSK 2568-2570/18. Stawka za gospodarowanie odpadami za cały rok zamieszkanej nieruchomości nie może być ustalana jako ryczałt. Odpowiednie skalkulowanie opłat śmieciowych stanowi niejednokrotnie problem dla wielu gmin. Kalkulacja opłaty śmieciowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być rzeczywista, co wyklucza stosowanie stawek zryczałtowanych.
Plik
Czytaj całość (87.93 KB)

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/