Przejdź do treści

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

W dniu 7 października 2016 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.