Przejdź do treści

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

W dniu 16 grudnia 2016 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

W dniu 7 października 2016 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
Subskrybuj Rozporządzenie