Przejdź do treści

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

W dniu 19 lipca 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 3 lutego 2016 r. wydane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia j

Przepisy zmieniające ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Ustawa o odpadach

Z dniem 24 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy znajdujące się w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
Subskrybuj Ustawa