Przejdź do treści

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2017 r. w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 8 listopada 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2017 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

W dniu 12 września 2017 r. zapadły dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie

Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2017 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 16 lutego 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2017 r. w przedmiocie kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów komunalnych

W dniu 3 marca 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów komunalnych.
Subskrybuj Wyrok sądu