Przejdź do treści

Przepisy wchodzące w życie 17 grudnia 2019 r.

W dniu 17 grudnia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2019 r.

Publikacja r. pr. Dominiki Nosal: Usuwanie dzikich wysypisk odpadów - Prawo i Środowisko nr 1/2019

W marcu 2019 r. na łamach czasopisma Prawo i Środowisko 1/2019 ukazał się artykuł pt.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2017 r. w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 8 listopada 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Publikacja: Odcieki z miejsc magazynowania jako ścieki przemysłowe - radca prawny Dominika Nosal - Wspólnota 17/2017

W dniu 26 sierpnia 2017 r. na łamach czasopisma Wspólnota nr 17/2017 ukazał się artykuł pt.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

W dniu 16 grudnia 2016 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.
Subskrybuj O