Przejdź do treści

Przepisy wchodzące w życie 17 grudnia 2019 r.

W dniu 17 grudnia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2019 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2017 r. w przedmiocie kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów komunalnych

W dniu 3 marca 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

W dniu 16 grudnia 2016 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

W dniu 7 października 2016 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
Subskrybuj Odpady