Przejdź do treści

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 18 października 2019 r. zostao wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Plik
Czytaj całość (623.36 KB)

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/