Przejdź do treści

Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022

W dniu 1 lipca 2016 r. Rada Ministrów wydała uchwałę nr 88 w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.