Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W dniu 5 grudnia 2017 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rada Gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązywała mieszkańców oddających odpady do  PSZOK do określenia pisemnego oświadczenia o miejscu i sposobie wytwarzania odpadów. Takie postanowienie stanowi przekroczenie uprawnień  gminy. Wojewoda lubelski uznał uchwałę za nieważną w części odnoszącej się do nałożenia obowiązku na właścicieli nieruchomości do składnia oświadczeń o pochodzeniu odpadów komunalnych. Sygantura: PN-II.4131.418.2017.
Plik
Czytaj całość (191.57 KB)

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/