Przejdź do treści

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. w przedmiocie obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego

W dniu 24 listopada 2017 r. uchwalona została uchwała Sądu Najwyższego w przedmiocie odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości, obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Sygnatura akt: III CZP 38/17. Sąd Najwyższy stwierdził, że to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek usuwania błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodnika przylegającego do jego posesji. W przypadku, gdy właściciel nie wywiązuje się z tego obowiązku, odpowiedzialność za szkodę może ponieść gmina, która po jej naprawieniu, może żądać zwrotu równowartości odszkodowania od właściciela nieruchomości.
Plik
Czytaj całość (432.79 KB)

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/