Przejdź do treści

Przepisy zmieniające ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Ustawa o odpadach

Z dniem 24 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy znajdujące się w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 11 września 2015 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W dniu 11 września 2015 r. wydana została ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wyrok WSA w Kielcach w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 20 marca 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie poboru inkasa

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia