Przejdź do treści

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie nałożenia obowiązku zagospodarowania odpadów

Dnia 8 kwietnia 2015 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie nałożenia obowiązku zagospodarowania odpadów.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 3 lutego 2016 r. wydane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia j

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

W dniu 4 grudnia 2015 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego w sprawie