Przejdź do treści

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów z dnia 31 stycznia 2017 r.

W dniu 31 stycznia 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

W dniu 16 grudnia 2016 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.